Như tiêu đề hôm nay mình hướng dẫn chút vì có nhiều người chưa biết upload ảnh vào chèn vào forum

B1: vào trang http://imgur.com/

- Bấm vào Upload Images nó sẽ hiện ra 1 cái bảng
- Bấm tiếp vào Browse your computer sau đó chọn toàn bộ ảnh cần upload
- Bấm Start Upload. đợi 1 lúc!

B2: Chuột phải vào ảnh vừa upload chọn "Sao chép hình ảnh"
Hoặc làm như hình bên dưới - tìm và copy phần BBCODE (Forums)

Upload hình ảnh và chèn vào bài viết

B3: Dán vào bài viết thế là xong!

happy fun!